Szkoła i studia

Dzieci o ponadprzeciętnych zdolnościach i inteligencji mogą mieć problemy w szkole. Okazuje się, że nie do końca dobrze radzą sobie z przyswajaniem jednolitego dla wszystkich, czyli raczej nastawionego na przeciętnie inteligentnego ucznia, programu nauczania. Psychologowie tłumaczą to zjawisko różnicami w pracy półkul mózgowych: geniuszom łatwiej jest używać prawej półkuli mózgu, ale to lewa steruje wszystkie procesami przydatnymi w toku uczenia się. Lewa półkula jest analityczna, kontroluje nasze logiczne myślenie. Za to prawa strona naszego mózgu jest intuicyjna, pomaga odczytywać obrazy i kojarzyć fakty. Dzieci uzdolnione myślą wielowątkowo i globalnie. Przykładowo mówiąc: dziecko bez problemu rozwiąże skomplikowane zadanie matematyczne, ale nie jest w stanie powiedzieć jak, odtworzyć procesu rozwiązywania zadania. Nie potrafi wytłumaczyć jak je rozumie, a tego oczekuje i wymaga nauczyciel. Dzieci wybitne często są również nadaktywne emocjonalnie. Może reagować nieadekwatnie do sytuacji, a to często utrudnia mu zawieranie bliższych przyjaźni z rówieśnikami.

Rodzice sześciolatków przeżywają teraz dylemat. Bowiem nie został wprowadzony wprawdzie nakaz rozpoczynania szkoły podstawowej w weku sześciu lat, jednak jest taka możliwość. Co więc będzie lepsze dla dziecka, pozostać jeszcze rok w przedszkolu czy też już rozpocząć na naukę szkolna. Czy dziecko już jest gotowe, czy nie będzie miało problemów w szkole, a może będzie się nudziło w przedszkolu i powinien już się zacząć uczyć? Która z tych decyzji będzie lepsza? Najgorsze jest to , ze o tym czy decyzja została podjęta słuszna okaże się już po niewczasie, czyli we wrześniu. Trzeba najpierw policzyć wszystkie tak i wszystkie nie. Tak więc, czy dziecko jest już dojrzałe do tego, aby w szkole spokojnie wytrzymać przez godzinę lekcyjną w ławce? Nowa podstawa programowa zlikwidowała naukę czytania i pisania w zerówce, obowiązek ten został przeniesiony do kasy pierwszej. Czyli w przedszkolu pozostała zabawa. Czyli dzieci w zerówce chodzą na wycieczki czy przedstawienia teatralne, nauczyciele mają dużą swobodę w doborze zajęć. W czasie zabawy dziecko ćwiczy sprawność manualną czy koordynację oka i ręki. Te ćwiczenia w przyszłości pomogą przy nauce pisania i czytania.

Podział na twarde i miękkie narkotyki jest podziałem umownym. Marihuana chociaż zaliczana jest do narkotyków miękkich to nawet za pierwszym razem może bardzo zaszkodzić, albowiem zdarza się, że już pierwszy kontakt z tym narkotykiem prowadzi do ostrego lęku a nawet myśli paranoidalnych. Biorąc pod uwagę nastolatków, którzy palą marihuanę prawdopodobieństwo, że w przyszłości sięgną po marihuanę jest większe, jednak większość poprzestaje na paleniu tak zwanej trawki, jednak uzależnia się od niej nie potrafiąc samodzielnie wyrwać się z tego nałogu. Nie wszyscy są świadomi, że po marihuanie tak jak po alkoholu nie wolno wsiadać za kierownicę, bowiem ten narkotyk działa bardzo niekorzystnie na percepcje a także na czas reakcji, co w czasie prowadzenia pojazdu ma niezwykle duże znaczenie. Mimo, że marihuana zaliczana jest do miękkich narkotyków, to jest przyczyna wielu niekorzystnych działań na przestrzeni dłuższego czasu zażywania, poza tym ma też w sobie takie same substancje rakotwórcze jak zwykłe papierosy. Marihuana jest przyczyna przewlekłego kaszlu, a także zwiększa wielokrotnie ryzyko infekcji. Również przyspiesza zanik komórek w mózgu, które odpowiadają za pamięć.

Archives

Bookmarks