Dzieci o ponadprzeciętnych zdolnościach i inteligencji mogą mieć problemy w szkole. Okazuje się, że nie do końca dobrze radzą sobie z przyswajaniem jednolitego dla wszystkich, czyli raczej nastawionego na przeciętnie inteligentnego ucznia, programu nauczania. Psychologowie tłumaczą to zjawisko różnicami w pracy półkul mózgowych: geniuszom łatwiej jest używać prawej półkuli mózgu, ale to lewa steruje wszystkie procesami przydatnymi w toku uczenia się. Lewa półkula jest analityczna, kontroluje nasze logiczne myślenie. Za to prawa strona naszego mózgu jest intuicyjna, pomaga odczytywać obrazy i kojarzyć fakty. Dzieci uzdolnione myślą wielowątkowo i globalnie. Przykładowo mówiąc: dziecko bez problemu rozwiąże skomplikowane zadanie matematyczne, ale nie jest w stanie powiedzieć jak, odtworzyć procesu rozwiązywania zadania. Nie potrafi wytłumaczyć jak je rozumie, a tego oczekuje i wymaga nauczyciel. Dzieci wybitne często są również nadaktywne emocjonalnie. Może reagować nieadekwatnie do sytuacji, a to często utrudnia mu zawieranie bliższych przyjaźni z rówieśnikami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *