W STREFIE WOJENNEJ

W strefie wojennej, poza przytoczonymi wy­jątkami, zabija się każdego obcego, który się pojawi. Wyprawy wojenne nie mają charakte­ru wojen w sensie używanym w naszej cywili­zacji Poważne wyprawy czy polowania’ maią za cel uzyskanie głów ludzkich, które odpowied­nio spreparowane są niezbędne do właściwego przeprowadzenia ceremonii lub dla uzyskania prestiżu. Nie jest to walka dwóch grup, w… Czytaj więcej »

ZAWARCIE PAKTU

Podróż na tereny tych dwóch ostatnich stref zawsze grozi śmiercią, ale istnieją dwie możli­wości zabezpieczenia się. Jedna — to zawarcie paktu przyjaźni biyao. Jednostka należąca do warstwy kadongyong może zawrzeć taki pakt z równą sobie jednostką ze strefy wrogiej. Za­warcie paktu może ibyć dokonane za pośrednic­twem określonych emisariuszy. Pakt ma cha­rakter umowy gwarantującej wzajemne bezpie­czeństwo… Czytaj więcej »

SFERA DOMOWA

Strefa domowa przechodzi stopniowo w strefę neutralną, gdzie mieszka jeszcze dużo krew­nych, z którymi nie prowadzi się sporów w zbyt ostry sposób. Do obcych posyła się monkaluna jako pośrednika. Następnie jest strefa krwawej zemsty, gdzie prawie każdy mieszkaniec jest „zły”, z wyjątkiem niewielkiej ilości krewnych. W zasadzie z mieszkańcami tej strefy pozostaje się w stanie… Czytaj więcej »

Z ZACHOWANIEM REGUŁ

Jeżeli cały spór był pro­wadzony dotychczas z zachowaniem należnych reguł, zwłaszcza jeżeli posłano monkaluna, wówczas opinia publiczna uważa, że zabicie pozwanego jest usprawiedliwione. Zdarza się, że krewni ofiary również uznają słuszność spra­wy i nie użyją swojej broni do krwawej zem­sty. Krwawa zemsta zdarza się jednak często i ma wówczas charakter nieograniczonej wróż- dy ciągnącej się… Czytaj więcej »

W PRZYPADKU KRADZIEŻY

W przypadku kradzieży odgrywa niepośled­nią rolę status społeczny pokrzywdzonego. Jeśli należy on do wyższej warstwy, to obok zwrotu wartości ukradzionych dóbr należy mu się 400% odszkodowania. Jeśli jest z warstwy średniej — grzywna wynosi tylko 100% wartości skradzio­nych rzeczy. Nawatwat otrzymuje tylko zwrot wartości ukradzionych przedmiotów.Złośliwe zabicie zwierzęcia domowego — psa lub świni — jest… Czytaj więcej »