deficyt

Dzieci od początku już różnią się od siebie a z biegiem czasu różnice się pogłębiają i widać różnice charakteru oraz osobowości. Dziecko cześć cech ma od urodzenia a część nabywa w czasie swojego życia. Rodzice często się dziwią, że mimo dzieci były tak samo wychowywane są tak odmienne, że jedno jest duszą towarzystwa a natomiast drugiego nie da się wyciągnąć z domu, jedno nie ma problemów z nauką a drugiemu wszystko przychodzi z trudem. Nie ma sensu starać się zmienić charakteru dziecka, bowiem, jeżeli dziecko jest introwertykiem nie stanie się ekstrawertykiem, nie jest to zaburzenie, które wymaga leczenia jedynie potrzebna jest akceptacja. Jednak na niektóre zachowania trzeba zwracać uwagę. O ile zauważymy u dziecka zachowania impulsywne przechodzące niekiedy w agresję a także, kiedy są jednocześnie problemy z nauką, może to świadczyć o zaburzeniu neurologicznym zwanym pod nazwą ADHD, co oznacza zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Takie dziecko powinno być pod kontrola lekarską.

Szkolne wagary to tradycja wszystkich uczniów, jacy do szkoły kiedykolwiek chodziły. Oczywiście niejednokrotnie każdy z nas na takich wagarach był nie raz i nic się niestety na to nie poradzi. Takie to po prostu jest przyzwyczajenie. A już tym bardziej teraz kiedy zbliża się dzień wiosny, a zarazem dzień wagarowicza. Szkoły oczywiście starają się przygotować ten dzień w taki sposób, by uczniowie nie ciągnęli na wagary, aczkolwiek zawsze zdarzają się jakieś wyjątki, które niestety psuja opinię pozostałych uczniów. Nauczyciele w ten dzień pozwalają uczniom prowadzić lekcje w taki sposób jaki by oni chcieli. Niejednokrotnie jednak nie tylko taka atrakcja czeka na uczniów. Wiadomo, że w taki dzień nie prowadzi się standardowych zajęć lekcyjnych, bo wiadomo, że wówczas już żaden z uczniów by nie przyszedł. A w ten sposób oczywiście duża część uczniów przyjdzie. A ci którzy nie przyjdą to już na nich czeka policja i straż miejska, która z pewnością ich do szkoły doprowadzi. Ale wówczas nie będzie tak dobrze.

Archives

Bookmarks