kontrola

Dzieci od początku już różnią się od siebie a z biegiem czasu różnice się pogłębiają i widać różnice charakteru oraz osobowości. Dziecko cześć cech ma od urodzenia a część nabywa w czasie swojego życia. Rodzice często się dziwią, że mimo dzieci były tak samo wychowywane są tak odmienne, że jedno jest duszą towarzystwa a natomiast drugiego nie da się wyciągnąć z domu, jedno nie ma problemów z nauką a drugiemu wszystko przychodzi z trudem. Nie ma sensu starać się zmienić charakteru dziecka, bowiem, jeżeli dziecko jest introwertykiem nie stanie się ekstrawertykiem, nie jest to zaburzenie, które wymaga leczenia jedynie potrzebna jest akceptacja. Jednak na niektóre zachowania trzeba zwracać uwagę. O ile zauważymy u dziecka zachowania impulsywne przechodzące niekiedy w agresję a także, kiedy są jednocześnie problemy z nauką, może to świadczyć o zaburzeniu neurologicznym zwanym pod nazwą ADHD, co oznacza zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Takie dziecko powinno być pod kontrola lekarską.

Wiele osób doskonale zdaje sobie sprawę, że szkoła wiąże się także i z tym, że niestety uczniowie w trakcie jej trwania popadają w różne nałogi. Nie wiadomo dlaczego tak się dzieje, ale można przypuszczać, że duży wpływ mają na to nasze znajomości jakie nawiązujemy z nowymi osobami. Osoby te bardzo często pochodzą z różnych środowisk i jest to nieuchronne, że inni uczniowie uczą się przy nich palić czy pić pokątnie alkohol. Oczywiście niejednokrotnie wiele osób oczywiście może powiedzieć, że gdybyśmy sami nie chcieli to byśmy nie zaczęli z nałogami, aczkolwiek z drugiej strony doskonale wiadomo jaki wpływ na młodzież ma ich rówieśnik. Jednakże jeśli rodzice w domu by uczyli dziecko już od najmłodszych lat i sami świecili przykładem to wówczas by może udało się ominąć te nałogi. Jednakże tego nigdy nie można być pewnym w stu procentach. Można oczywiście tylko tak przypuszczać. Czasami jednak życie pisze inne scenariusze i nic na to nie poradzimy. Jednakże warto jest zastanowić się nad tym wszystkim.

Archives

Bookmarks