płuco

Dzieci od początku już różnią się od siebie a z biegiem czasu różnice się pogłębiają i widać różnice charakteru oraz osobowości. Dziecko cześć cech ma od urodzenia a część nabywa w czasie swojego życia. Rodzice często się dziwią, że mimo dzieci były tak samo wychowywane są tak odmienne, że jedno jest duszą towarzystwa a natomiast drugiego nie da się wyciągnąć z domu, jedno nie ma problemów z nauką a drugiemu wszystko przychodzi z trudem. Nie ma sensu starać się zmienić charakteru dziecka, bowiem, jeżeli dziecko jest introwertykiem nie stanie się ekstrawertykiem, nie jest to zaburzenie, które wymaga leczenia jedynie potrzebna jest akceptacja. Jednak na niektóre zachowania trzeba zwracać uwagę. O ile zauważymy u dziecka zachowania impulsywne przechodzące niekiedy w agresję a także, kiedy są jednocześnie problemy z nauką, może to świadczyć o zaburzeniu neurologicznym zwanym pod nazwą ADHD, co oznacza zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Takie dziecko powinno być pod kontrola lekarską.

O tym, że Amerykanie są niezwykle pomysłowi wiemy już dawno. Ostatnim trendem przez nich wyznaczonym i bardzo popularnym za oceanem jest organizowane tak zwanych przyjęć ospowych. Idea jest taka, żeby chore na ospę dzieci spotykały się na zorganizowanej dla nich zabawie z dziećmi zdrowymi, by te mogły się zarazić i przejść przez chorobę jak najwcześniej. Ospa to choroba, którą przechodzimy raz w życiu. Po tym jak zachorujemy jesteśmy już odporni na jej wirusy. Łatwiej się ją przechodzi w dzieciństwie dlatego lepiej zachorować wcześniej. Rodzice argumentują swoje zachowanie tym, że naturalne zarażenie dziecka ospą jest bezpieczniejsze niż szczepienie go ( od kilku lat pojawiło się przekonanie, że szczepienie jest wyjątkowo niebezpieczne i są rodzice, którzy odmawiają szczepienia swoich dzieci ). Lekarze jednak biją na alarm i mówią, że takie zachowanie jest wyjątkowo nieodpowiedzialne. Ospa jest chorobą, która, wprawdzie rzadko, niesie ze sobą groźne powikłania zaczynając na zapaleniu płuc, a kończąc na zapaleniu mózgu.

Archives

Bookmarks