Na zboczach wzgórz assamskich, zamieszka­łych przez Datflów, stosuje się żarową uprawę ryżu i innych roślin, wykorzystując w tym celu kqpaczki i motyki. Towarzyszy temu dość roz­winięta hodowla bydła. Daflowie żyją zorgani­zowani w tzw. „długich domach”, z których każdy mieści do 12 rodzin podstawowych na czele z patriarchą. Człowiek ten, uważany jest za właściciela domu i otaczających go pól, co nie wyklucza jego prawa do ruchomości, znajdują­cych się w rękach młodszych braci, synów, sług i niewolników. Wnętrze domu nie jest podzie­lone, ale każda z rodzin podstawowych oddziel­nie pracuje, przechowuje i przyrządza żywność.Domownicy są zobowiązani do pomocy w krwa­wej zemście organizowanej przez patriarchę, a on z kolei musi w razie potrzeby opłacać za nich okup. Domy są rozrzucone po całym kra­ju pojedynczo lub w niewielkich zgrupowa­niach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *