Przeciwciała w organizmie matki

Oczywiście, wiadomo było, że małżeństwa o różnych grupach krwi traciły swoje potomstwo tylko w pewnych sytuacjach znanych jako wynik choroby hemolitycz- nej. Dopiero w latach czterdziestych XX wieku naukowcy wykazali, że główną przyczyną choroby hemolitycznej noworodków jest właśnie czynnik Rh. Jeżeli więc matka nie miała czynnika Rh, a ojciec dziecka miał właśnie ten czynnik, dochodziło do uczulenia matki na ten antygen płodowy (jeśli płód odziedziczył tę cechę po ojcu). Przeciwciała w organizmie matki przechodziły przez łożysko do płodu i uszkadzały jego krwinki, komórki, tkanki. W sumie doprowadzało to do powstania choroby hemolitycznej. Obecnie, dzięki znanym już mechanizmom powstawania niezgodności antygenowej, lekarz stara się wcześnie rozpoznać zarówno niezgodność serologiczną, jak i skutki konfliktu serologicznego.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!